Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontwikkeling van Schaarbeek Vorming.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 245)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 07/03/2016 Datum publicatie: 27/04/2016 Referentie: B.I.V. 95 (15/16), Blz. 47
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 27/04/2016 Referentie: B.I.V. 95 (15/16), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/03/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2016 Uitgesteld Caroline Persoons B.I.V. 89 (15/16) 68
27/04/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (15/16) 48
27/04/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 95 (15/16) 50
27/04/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 95 (15/16) 52