Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de resultaten van de campagne voor het meten van de luchtkwaliteit in het stadscentrum.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 207)

 
Datum ontvangst: 07/03/2016 Datum publicatie: 12/04/2016 Referentie: B.I.V. 82 (15/16), Blz. 27
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 12/04/2016 Referentie: B.I.V. 82 (15/16), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/03/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2016 Uitgesteld Viviane Teitelbaum B.I.V. 80 (15/16) 4
12/04/2016 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 82 (15/16) 28
12/04/2016 Toegevoegde mondelinge vraag Annemie Maes B.I.V. 82 (15/16) 30
12/04/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 82 (15/16) 32
12/04/2016 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 82 (15/16) 38