Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de gevolgen voor het Eurostadionproject van de mogelijke aanwezigheid van een buurtweg.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 151)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 44)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 17/03/2016 Datum publicatie: 18/03/2016 Referentie: V.V. 29 (15/16), Blz. 11
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 18/03/2016 Referentie: V.V. 29 (15/16), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2016 Ontvankelijk Charles Picqué
18/03/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete V.V. 29 (15/16) 12
18/03/2016 Toegevoegde dringende vraag Paul Delva V.V. 29 (15/16) 13
18/03/2016 Toegevoegde dringende vraag Fabian Maingain V.V. 29 (15/16) 13
18/03/2016 Toegevoegde dringende vraag Arnaud Pinxteren V.V. 29 (15/16) 14
18/03/2016 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet V.V. 29 (15/16) 15
18/03/2016 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 29 (15/16) 16