Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bijenpopulatie in Brussel.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 252)

 
Datum ontvangst: 26/01/2016 Datum publicatie: 15/03/2016 Referentie: B.V.A. nr 16, Blz. 173
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/03/2016 Referentie: B.V.A. nr 16, Blz. 173
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2016 Ontvankelijk p.m.
15/03/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 16 173
 
Vraag