Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inzamelings- en recyclagepercentages.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 281)

 
Datum ontvangst: 02/03/2016 Datum publicatie: 15/04/2016 Referentie: B.V.A. nr 17, Blz. 38
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/05/2016 Referentie: B.V.A. nr 18, Blz. 144
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2016 Ontvankelijk p.m.
15/05/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 18 144
 
Vraag