Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van de afschaffing van de progressieve tarifering.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 285)

 
Datum ontvangst: 17/03/2016 Datum publicatie: 15/04/2016 Referentie: B.V.A. nr 17, Blz. 167
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/04/2016 Referentie: B.V.A. nr 17, Blz. 167
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/03/2016 Ontvankelijk p.m.
15/04/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 17 167
 
Vraag