Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende een federaal energiepact.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 233)

 
Datum ontvangst: 26/04/2016 Datum publicatie: 17/05/2016 Referentie: B.I.V. 102 (15/16), Blz. 42
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 17/05/2016 Referentie: B.I.V. 102 (15/16), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/05/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/05/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 102 (15/16) 42
17/05/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 102 (15/16) 43
17/05/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 102 (15/16) 45