Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de voortgang van het stadproject rond de Citroëngarage.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 282)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 13/05/2016 Datum publicatie: 08/06/2016 Referentie: B.I.V. 117 (15/16), Blz. 28
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 08/06/2016 Referentie: B.I.V. 117 (15/16), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/05/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/05/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 117 (15/16) 29
08/06/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 117 (15/16) 31
08/06/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 117 (15/16) 31