Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de doeltreffendheid van het PLAGE-programma coor de OVM.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 297)

 
Datum ontvangst: 25/03/2016 Datum publicatie: 15/06/2016 Referentie: B.V.A. nr 19, Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/07/2016 Referentie: B.V.A. nr 20, Blz. 219
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/04/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/04/2016 Ontvankelijk p.m.
15/07/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 20 219
 
Vraag