Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de klacht tegen de overheidssubsidiëring van het Eurostadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 404)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 77)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 30/05/2016 Datum publicatie: 20/06/2016 Referentie: B.I.V. 126 (15/16), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 20/06/2016 Referentie: B.I.V. 126 (15/16), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/06/2016 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/06/2016 Voornaamste interpellatie Johan Van den Driessche B.I.V. 126 (15/16) 6
20/06/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 126 (15/16) 6
20/06/2016 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 126 (15/16) 16
20/06/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 126 (15/16) 24