Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het dierenwelzijn in de strijd tegen de stadsduiven.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 112)

 
Datum ontvangst: 27/05/2016 Datum publicatie: 14/06/2016 Referentie: B.I.V. 122 (15/16), Blz. 30
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 14/06/2016 Referentie: B.I.V. 122 (15/16), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/06/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/06/2016 Ontwikkeling Dominique Dufourny B.I.V. 122 (15/16) 30
14/06/2016 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 122 (15/16) 32
14/06/2016 Repliek Dominique Dufourny B.I.V. 122 (15/16) 33