Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de staking van de overheidsdienst Net Brussel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 74)

 
Datum ontvangst: 10/06/2016 Datum publicatie: 05/07/2016 Referentie: B.I.V. 140 (15/16), Blz. 71
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 05/07/2016 Referentie: B.I.V. 140 (15/16), Blz. 72
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/06/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2016 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 140 (15/16) 71
05/07/2016 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 140 (15/16) 72
05/07/2016 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 140 (15/16) 72