Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het rapport van Unia over de gelijke behandeling op de Brusselse particuliere huurmarkt en de tekortkomingen in titel X van de Huisvestingscode.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 250)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 01/06/2016 Datum publicatie: 23/06/2016 Referentie: B.I.V. 130 (15/16), Blz. 29
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 23/06/2016 Referentie: B.I.V. 130 (15/16), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/06/2016 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/06/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 130 (15/16) 30
23/06/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 130 (15/16) 31
23/06/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 130 (15/16) 33