Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de interpretatie van de geschiktheidsnormen voor de herhuisvestingstoelagen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 335)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 21/06/2016 Datum publicatie: 15/09/2016 Referentie: B.V.A. nr 21, Blz. 56
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/10/2016 Referentie: B.V.A. nr 22, Blz. 204
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2016 Ontvankelijk p.m.
15/10/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 22 204
 
Vraag