Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het intergenerationeel wonen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 318)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 27/06/2016 Datum publicatie: 14/07/2016 Referentie: B.I.V. 148 (15/16), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 14/07/2016 Referentie: B.I.V. 148 (15/16), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/06/2016 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 148 (15/16) 5
14/07/2016 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 148 (15/16) 7
14/07/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 148 (15/16) 8
14/07/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 148 (15/16) 12