Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de samenstelling van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 326)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 08/07/2016 Datum publicatie: 05/10/2016 Referentie: B.I.V. 10 (16/17), Blz. 52
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 05/10/2016 Referentie: B.I.V. 10 (16/17), Blz. 54
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 10 (16/17) 52
05/10/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 10 (16/17) 54
05/10/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 10 (16/17) 55