Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de wijzigingen die aangebracht moeten worden in de regeling voor de vergoeding van handelaars wegens hinder ten gevolge van werken in het openbaar domein.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 242)

 
Datum ontvangst: 11/07/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2016 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/09/2016 Uitgesteld Bernard Clerfayt B.I.V. 1 (16/17) 16
29/09/2016 Van de agenda gehaald. Bernard Clerfayt B.I.V. 5 (16/17) 21
29/09/2016 Interpellatie omgevormd tot schriftelijke vraag. Bernard Clerfayt B.I.V. 5 (16/17) 21