Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de gevolgen van het nieuwe sportpark op de Heizel voor de Memorial Van Damme.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 442)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 92)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 08/09/2016 Datum publicatie: 12/10/2016 Referentie: B.I.V. 14 (16/17), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 12/10/2016 Referentie: B.I.V. 14 (16/17), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2016 Voornaamste interpellatie Johan Van den Driessche B.I.V. 14 (16/17) 6
12/10/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 14 (16/17) 9
12/10/2016 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 14 (16/17) 15
12/10/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 14 (16/17) 25