Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de kwaliteit van de binnenlucht.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 333)

 
Datum ontvangst: 09/09/2016 Datum publicatie: 25/10/2016 Referentie: B.I.V. 18 (16/17), Blz. 11
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 25/10/2016 Referentie: B.I.V. 18 (16/17), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2016 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 18 (16/17) 11
25/10/2016 Tussenkomst Barbara d'Ursel-de Lobkowicz B.I.V. 18 (16/17) 14
25/10/2016 Tussenkomst Jef Van Damme B.I.V. 18 (16/17) 14
25/10/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 18 (16/17) 15
25/10/2016 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 18 (16/17) 18