Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het digitaal analfabetisme.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 127)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 26/09/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2016 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2016 Uitgesteld Charles Picqué B.I.V. 11 (16/17) 8
07/11/2016 Van de agenda gehaald. Charles Picqué B.I.V. 19 (16/17) 60
07/11/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Charles Picqué B.I.V. 19 (16/17) 60