Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de herziening van de regelgeving met betrekking tot versterkte geluiden.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 272)

 
Datum ontvangst: 10/10/2016 Datum publicatie: 08/11/2016 Referentie: B.I.V. 20 (16/17), Blz. 54
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 08/11/2016 Referentie: B.I.V. 20 (16/17), Blz. 56
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2016 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 20 (16/17) 54
08/11/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 20 (16/17) 56
08/11/2016 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 20 (16/17) 59