Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onafhankelijke bestuurders bij de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI).

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 530)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 21/10/2016 Datum publicatie: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 3
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/01/2017 Referentie: B.V.A. nr 25, Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2016 Ontvankelijk p.m.
15/01/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 25 25
 
Vraag