Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de doorstroming van vluchtelingen naar de woningmarkt.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 281)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 14/11/2016 Datum publicatie: 15/12/2016 Referentie: B.I.V. 35 (16/17), Blz. 50
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/12/2016 Referentie: B.I.V. 35 (16/17), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2016 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2016 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (16/17) 50
15/12/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 35 (16/17) 52
15/12/2016 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (16/17) 54