Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de balans van het weekend in het kader van de "Good Food"-strategie.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 289)

 
Datum ontvangst: 14/11/2016 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/12/2016 Uitgesteld Viviane Teitelbaum B.I.V. 33 (16/17) 61
20/12/2016 Van de agenda gehaald. Viviane Teitelbaum B.I.V. 37 (16/17) 38
20/12/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Viviane Teitelbaum B.I.V. 37 (16/17) 38