Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de reclameborden die inbreuken vormen op de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) en op de privacy van Brusselaars.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 384)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 09/12/2016 Datum publicatie: 18/01/2017 Referentie: B.I.V. 44 (16/17), Blz. 70
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 18/01/2017 Referentie: B.I.V. 44 (16/17), Blz. 73
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 44 (16/17) 70
18/01/2017 Toegevoegde mondelinge vraag Céline Delforge B.I.V. 44 (16/17) 72
18/01/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 44 (16/17) 73
18/01/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 44 (16/17) 76