Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van het actieweekend in het kader van de strategie "Good Food".

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 400)

 
Datum ontvangst: 14/11/2016 Datum publicatie: 15/02/2017 Referentie: B.V.A. nr 26, Blz. 176
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/02/2017 Referentie: B.V.A. nr 26, Blz. 176
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2016 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Dominique Dufourny
23/12/2016 Ontvankelijk p.m.
15/02/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 26 176
 
Vraag