Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de nieuwe vergunning voor de bouw van een mega-gevangenis in Haren.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 504)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 368)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 09/01/2017 Datum publicatie: 01/02/2017 Referentie: B.I.V. 54 (16/17), Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 01/02/2017 Referentie: B.I.V. 54 (16/17), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/02/2017 Voornaamste interpellatie Arnaud Pinxteren B.I.V. 54 (16/17) 15
01/02/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 54 (16/17) 18
01/02/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 54 (16/17) 21
01/02/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 54 (16/17) 27