Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het bijkomende huurgeld te betalen door het Gewest voor het gebruik van de transitparking bij het Eurostadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 102)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 23/01/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/02/2017 Zonder doel geworden Ridouane Chahid B.I.V. 71 (16/17) 47