Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de fraude met een GPS-verstoorder om de kilometerheffing te omzeilen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 105)

 
Datum ontvangst: 31/01/2017 Datum publicatie: 20/02/2017 Referentie: B.I.V. 68 (16/17), Blz. 12
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 20/02/2017 Referentie: B.I.V. 68 (16/17), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/02/2017 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 68 (16/17) 12
20/02/2017 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 68 (16/17) 13
20/02/2017 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 68 (16/17) 16