Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de rol van de gemeenschapswachten bij de informatieverstrekking aan thuislozen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 409)

 
Datum ontvangst: 01/02/2017 Datum publicatie: 21/03/2017 Referentie: B.I.V. 82 (16/17), Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 21/03/2017 Referentie: B.I.V. 82 (16/17), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/03/2017 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 82 (16/17) 8
21/03/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 82 (16/17) 9
21/03/2017 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 82 (16/17) 10