Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de oproep van de Belgisch-Brusselse tak van de AK-partij om te strijden tegen de christenen in dit Gewest.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 426)

 
Datum ontvangst: 13/03/2017 Datum publicatie: 09/05/2017 Referentie: B.I.V. 99 (16/17), Blz. 22
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 09/05/2017 Referentie: B.I.V. 99 (16/17), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/04/2017 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 92 (16/17) 21
09/05/2017 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 99 (16/17) 23
09/05/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 99 (16/17) 25
09/05/2017 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 99 (16/17) 25