Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de lacunes in de anti-discriminatiewetgeving in de plaatselijke besturen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 438)
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 165)

 
Datum ontvangst: 06/03/2017 Datum publicatie: 25/04/2017 Referentie: B.I.V. 92 (16/17), Blz. 59
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 25/04/2017 Referentie: B.I.V. 92 (16/17), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/04/2017 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 92 (16/17) 59
25/04/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 92 (16/17) 60
25/04/2017 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 92 (16/17) 62