Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de redactionele en wetgevingstechnische kwaliteit van de verordenende teksten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 439)

 
Datum ontvangst: 27/03/2017 Datum publicatie: 12/06/2017 Referentie: B.I.V. 118 (16/17), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 12/06/2017 Referentie: B.I.V. 118 (16/17), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/03/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/05/2017 Uitgesteld Charles Picqué B.I.V. 103 (16/17) 20
12/06/2017 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 118 (16/17) 5
12/06/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 118 (16/17) 7
12/06/2017 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 118 (16/17) 8