Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de erkenning van het systeem voor de validatie van competenties in het openbaar ambt.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 115)

 
Datum ontvangst: 20/03/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/03/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/05/2017 Van de agenda gehaald. Stefan Cornelis B.I.V. 108 (16/17) 38
22/05/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Stefan Cornelis B.I.V. 108 (16/17) 38