Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken inzake woonwagenterreinen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 453)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 24/04/2017 Datum publicatie: 17/05/2017 Referentie: B.I.V. 104 (16/17), Blz. 32
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 17/05/2017 Referentie: B.I.V. 104 (16/17), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/04/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/04/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 104 (16/17) 32
17/05/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 104 (16/17) 33
17/05/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 104 (16/17) 35