Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gevolg dat door Citydev wordt gegeven aan de opmerkingen gemaakt in het kader van de oplevering van de woningen van het "Materiaal"-complex.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 471)

 
Datum ontvangst: 03/05/2017 Datum publicatie: 07/06/2017 Referentie: B.I.V. 115 (16/17), Blz. 31
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 07/06/2017 Referentie: B.I.V. 115 (16/17), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/05/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/05/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/05/2017 Uitgesteld Ridouane Chahid B.I.V. 109 (16/17) 46
07/06/2017 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 115 (16/17) 31
07/06/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 115 (16/17) 32