Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gemachtigde voor de gegevensbescherming of "Data protection officer" (DPO) en de impact van de algemene verordening gegevensbescherming op de gewestelijke overheidsdiensten en overheidsinstellingen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 971)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 26/04/2017 Datum publicatie: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 132
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 132
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2017 Ontvankelijk p.m.
15/07/2017 Antwoord Didier Gosuin B.V.A. nr 31 132
 
Vraag