Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gemachtigde voor de gegevensbescherming of "Data protection officer" (DPO) en de impact van de algemene verordening gegevensbescherming op de gewestelijke overheidsdiensten en overheidsinstellingen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 305)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 25/04/2017 Datum publicatie: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 316
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 316
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/05/2017 Interpellatie omgevormd tot schriftelijke vraag. Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/05/2017 Ontvankelijk p.m.
15/07/2017 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 31 316
 
Vraag