Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen radicalisme in Jette 1090.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 708)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 16/05/2017 Datum publicatie: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 47
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/05/2017 Ontvankelijk p.m.
15/07/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 31 47
 
Vraag