Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strategische nota inzake Smart City, het Smart City Program Office en de begeleidingsprocedure van het CIBG om uw kabinet te helpen bij het denkwerk over een Smart City-project.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 562)

 
Datum ontvangst: 02/06/2017 Datum publicatie: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 283
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/07/2017 Referentie: B.V.A. nr 31, Blz. 283
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2017 Ontvankelijk p.m.
15/07/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 31 283
 
Vraag