Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vergoedingen van de bestuurders bij Citidev.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 777)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 19/06/2017 Datum publicatie: 15/09/2017 Referentie: B.V.A. nr 32, Blz. 41
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/09/2017 Referentie: B.V.A. nr 32, Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/06/2017 Ontvankelijk p.m.
15/09/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 32 41
15/09/2017 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag