Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanwerving van veiligheidspersoneel.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 342)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 03/07/2017 Datum publicatie: 13/07/2017 Referentie: B.I.V. 135 (16/17), Blz. 62
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 13/07/2017 Referentie: B.I.V. 135 (16/17), Blz. 63
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2017 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2017 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 135 (16/17) 62
13/07/2017 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 135 (16/17) 63