Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de cartografie per maatschappij en per gemeente van het patrimonium van de sociale woningen zoals aangekondigd op de site van de BGHM en de terbeschikkingstelling van data op Opendata.brussels.be.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 578)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 27/06/2017 Datum publicatie: 15/09/2017 Referentie: B.V.A. nr 32, Blz. 209
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 15/09/2017 Referentie: B.V.A. nr 32, Blz. 209
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2017 Ontvankelijk p.m.
15/09/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 32 209
 
Vraag