Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het bestrijden van intimidatie in de openbare ruimte.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 520)

 
Datum ontvangst: 01/09/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/09/2017 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 4 (17/18) 77
14/11/2017 Van de agenda gehaald. Joëlle Milquet B.I.V. 29 (17/18) 37
14/11/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Joëlle Milquet B.I.V. 29 (17/18) 37