Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het onverdoofd slachten.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 30/08/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/11/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Dominique Dufourny