Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de stand van zaken van het richtschema Zuidwijk.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 595)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 18/09/2017 Datum publicatie: 06/12/2017 Referentie: B.I.V. 35 (17/18), Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/12/2017 Referentie: B.I.V. 35 (17/18), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/09/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2017 Uitgesteld Mohamed Azzouzi B.I.V. 31 (17/18) 55
06/12/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (17/18) 8
06/12/2017 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 35 (17/18) 10
06/12/2017 Tussenkomst Isabelle Emmery B.I.V. 35 (17/18) 13
06/12/2017 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 35 (17/18) 14
06/12/2017 Tussenkomst Brigitte Grouwels B.I.V. 35 (17/18) 16
06/12/2017 Tussenkomst Fabian Maingain B.I.V. 35 (17/18) 18
06/12/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 35 (17/18) 19
06/12/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (17/18) 25