Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 596)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 18/09/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/09/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/10/2017 Voornaamste interpellatie Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 17 (17/18) 54
18/10/2017 Van de agenda gehaald. Mohamed Azzouzi B.I.V. 17 (17/18) 54