Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de WATS of de Woman Award in Technology and Science.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 461)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 18/09/2017 Datum publicatie: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 197
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2017 Referentie: B.V.A. nr 34, Blz. 197
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/09/2017 Ontvankelijk p.m.
15/11/2017 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 34 197
 
Vraag