Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de plannen van de Minister-President om een opvangcentrum voor personen zonder wettelijk verblijf op te richten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 603)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie: 23/10/2017 Referentie: B.I.V. 20 (17/18), Blz. 14
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 23/10/2017 Referentie: B.I.V. 20 (17/18), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Toegevoegde interpellatie Vincent De Wolf
23/10/2017 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 20 (17/18) 14
23/10/2017 Toegevoegde interpellatie Cieltje Van Achter B.I.V. 20 (17/18) 16
23/10/2017 Tussenkomst Simone Susskind B.I.V. 20 (17/18) 18
23/10/2017 Tussenkomst Paul Delva B.I.V. 20 (17/18) 20
23/10/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 20 (17/18) 21
23/10/2017 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 20 (17/18) 24
23/10/2017 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 20 (17/18) 26
23/10/2017 Gemotiveerde motie Cieltje Van Achter B.I.V. 20 (17/18) 67
23/10/2017 Gemotiveerde motie Johan Van den Driessche B.I.V. 20 (17/18) 67
23/10/2017 Gemotiveerde motie Liesbet Dhaene B.I.V. 20 (17/18) 67
01/12/2017 Eenvoudige motie Julien Uyttendaele V.V. 15 (17/18) 82
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18) 82
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 15 (17/18) 82