Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de plannen met de Poincarélaan.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 542)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie: 06/12/2017 Referentie: B.I.V. 35 (17/18), Blz. 63
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/12/2017 Referentie: B.I.V. 35 (17/18), Blz. 65
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (17/18) 64
06/12/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 35 (17/18) 65
06/12/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 35 (17/18) 68